kết quả của bạn đã sẵn sàng!

Đăng nhập ngay để lưu lại quẻ bói. Hoàn toàn miễn phí!

Hoặc đăng nhập bằng tài khoản của bạn

Đăng ký

blog

The Fool - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Fool - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Fool thường được coi là lá bài biểu tượng cho sự khởi đầu, mạo hiểm và sự đam mê khám phá. Đôi khi "chàng khờ" cũng ám chỉ tình trạng bất cẩn hoặc thiếu suy nghĩ cẩn thận

Apr 18, 2023

The Sun - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Sun - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Sun là lá bài được đánh số 19 trong Bộ ẩn chính của bộ bài Tarot. Với số 1 là con số mở đầu và số 9 là con số kết thúc thì khi kết hợp với nhau chúng sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn.

Apr 05, 2023

The Judgement - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Judgement - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Judgement là lá bài được đánh số 20 trong Bộ ẩn chính của bộ bài Tarot. Đây là con số mở đầu cho dãy số hàng chục tiếp theo vì thế nó mang theo ý nghĩa cho sự khai sáng và trách nhiệm.

Apr 05, 2023

The World - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The World - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The World là lá bài khép lại chuỗi hành trình đã mở ra một thế giới mới, ở đó sự hoàn thiện đạt đến tầm hoàn mỹ, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Apr 04, 2023

1 2 3 4 5