kết quả của bạn đã sẵn sàng!

Đăng nhập ngay để lưu lại quẻ bói. Hoàn toàn miễn phí!

Hoặc đăng nhập bằng tài khoản của bạn

Đăng ký

blog

Six of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Six of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Six of wands tượng trưng cho sự chiến thắng, tín hiệu về những thành công và sự công nhận về những nỗ lực đã đạt được.

May 15, 2023

Five of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Five of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Five of wands tượng trưng cho sự trang đấu và đối đầu trong cuộc sống, biểu thị cho sự cạnh tranh và sự khó khắn trong việc đạt được mục tiêu.

May 05, 2023

Four of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Four of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Four of wands thể hiện sự thành công và niềm vui trong cuộc sống, tượng trưng cho sự kết thúc của một giai đoạn và khởi đầu của một giai đoạn mới

May 05, 2023

Three of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Three of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Three of Wands thể hiện việc mở rộng quan điểm, tìm kiếm cơ hội mới và sẵn sàng chinh phục những thử thách để đạt được thành công trong tương lai."

May 04, 2023

Ace of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Ace of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Ace of wands sự khởi đầu mới, sức mạnh sáng tạo và tiềm năng. Lá bài này tượng trưng cho động lực để thực hiện ý tưởng mới và mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

May 04, 2023

Two of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Two of Wands - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Two of wands thể hiện khả năng lập kế hoạch, tự tin và sự sáng tạo trong việc đưa ra các quyết định quan trọng để tạo nên tương lai tốt đẹp.

May 04, 2023

The Moon - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Moon - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Moon đại diện cho sự bất định, sự bí ẩn, sự mơ hồ và khả năng thích nghi, nó cũng tượng trưng cho sự sáng tạo và sự phát triển tâm trí.

May 02, 2023

The Star - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Star - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Star đại diện cho sự sáng tạo, niềm tin, hy vọng và năng lượng tích cực,lá bài này thường tượng trưng cho một giai đoạn của sự phục hồi sau một thời gian khó khăn.

May 02, 2023

The Tower - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Tower - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Tower được coi là một lời cảnh báo về những thay đổi không mong đợi trong cuộc sống và khuyến khích ta chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chúng.

Apr 28, 2023

The Devil - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Devil - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Devil thường được liên kết với những tình huống mà sự cám dỗ và bị quyến rũ bởi những thú vui ngắn hạn có thể dẫn đến hậu quả tai hại

Apr 28, 2023

Temperance - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Temperance - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Temperance trong bộ Rider là lá bài biểu tượng cho sự cân bằng và ổn định trong cuộc sống. Trong một thế giới đầy rẫy những đam mê lôi cuốn, ta cần thiết phải tìm thấy giới hạn cân bằng cho mình

Apr 27, 2023

The Death - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Death - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Death chắc chắn có liên quan đến sự kết thúc, nó cũng là biểu tượng của sự phục sinh. Lá bài nhắc nhở ta hãy bỏ đi những thói quen cũ cũng như làm mới bản thân.

Apr 27, 2023

The Wheel Of Fortune - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Wheel Of Fortune - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Wheel of fortune khuyên khích chúng ta chấp nhận mọi sự thay đồi trong cuộc sống và học cách thích nghi với chung, ám chỉ tới việc nên đánh giá lại các quyết định.

Apr 26, 2023

The Hanged Man - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hanged Man - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hanged man tượng trưng cho sự hy sinh và thích nghi với thay đổi, khuyến thích ta điều chỉnh lại cách nhìn nhận vẫn đề và cố gắng tìm giải pháp mới.

Apr 26, 2023

The Justice - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Justice - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Justice tượng trưng cho sự cân bằng và công bằng, lá bài này ám chỉ tới việc xem xét lại các hành động và đảm bảo rằng chúng ta đang sống và hành động đúng đắn.

Apr 25, 2023

The Hermit - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hermit - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hermit đại diện cho sự cô độc và tìm kiếm sự thật, lá "ẩn sỉ" này thúc đẩy chúng ta hướng tới sự giải thoát bên trong

Apr 25, 2023

The Strength - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Strength - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Strength cho thấy rằng để vượt qua những thử thách trong cuộc đời, chúng ta cần phải có sự can đảm và kiên trì để đối mặt với những khó khăn.

Apr 25, 2023

The Chariot - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Chariot - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The chariot tượng trung cho sự chiến thắng, kiểm soát và quyết tâm, để có được thành công trong tay phải có phương pháp tập trung và kỷ luật để đạt được

Apr 24, 2023

The Empress - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Empress - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Empress biểu thị sự sinh sản, sức mạnh nữ tính và lòng yêu thương, Lá Nữ Hoàng này là một lời nhắc nhỡ về sự quan tâm và châm sóc và đại diện cho tình yêu sự sáng tạo

Apr 24, 2023

The Hierophant - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hierophant - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hierophant thể hiện sự kết nối giữa con người và thần linh thông qua truyền thống và tôn giáo. Lá bài này biểu thị sự đạo đức và nhân phẩm, đồng thời ám chỉ sự tôn trọng đối với các quy tắc và giá trị truyền thống.

Apr 24, 2023

The Emperor - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Emperor - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Emperor là lá bài được coi là biểu tượng cho sự ổn định và quyền lực. Nó cũng thể hiện sự thực tế và khả năng xử lý các tình huống khó khăn trong cuộc sống

Apr 24, 2023

The High Priestess - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The High Priestess - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The high priestess đại diện cho sự tập trung vào nội tâm, trực giác, sự thông minh, và khả năng kết nối với vũ trụ và các nguồn năng lượng tối cao.

Apr 24, 2023

The Lovers - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Lovers - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The lovers đại diện cho tình yêu, sự lựa chọn và mối quan hệ. Lá bài này thường sử dụng để giải đáp các vấn đề liên quan đến tình yêu, tình bạn hay cả mối quan hệ trong công việc.

Apr 24, 2023

The Magician - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Magician - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Magician tượng trưng cho sự sáng tạo, khởi đầu và năng lượng sáng tạo. Khuyến khích chúng ta để tự tin và tận dụng tất cả các tài năng để đạt được thành công trong cuộc sống

Apr 24, 2023

The Fool - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Fool - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Fool thường được coi là lá bài biểu tượng cho sự khởi đầu, mạo hiểm và sự đam mê khám phá. Đôi khi "chàng khờ" cũng ám chỉ tình trạng bất cẩn hoặc thiếu suy nghĩ cẩn thận

Apr 18, 2023

1 2 3 4