kết quả của bạn đã sẵn sàng!

Đăng nhập ngay để lưu lại quẻ bói. Hoàn toàn miễn phí!

Hoặc đăng nhập bằng tài khoản của bạn

Đăng ký

blog

The Justice - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Justice - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Justice tượng trưng cho sự cân bằng và công bằng, lá bài này ám chỉ tới việc xem xét lại các hành động và đảm bảo rằng chúng ta đang sống và hành động đúng đắn.

Apr 25, 2023

The Hermit - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hermit - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hermit đại diện cho sự cô độc và tìm kiếm sự thật, lá "ẩn sỉ" này thúc đẩy chúng ta hướng tới sự giải thoát bên trong

Apr 25, 2023

The Strength - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Strength - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Strength cho thấy rằng để vượt qua những thử thách trong cuộc đời, chúng ta cần phải có sự can đảm và kiên trì để đối mặt với những khó khăn.

Apr 25, 2023

The Chariot - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Chariot - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The chariot tượng trung cho sự chiến thắng, kiểm soát và quyết tâm, để có được thành công trong tay phải có phương pháp tập trung và kỷ luật để đạt được

Apr 24, 2023

The Empress - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Empress - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Empress biểu thị sự sinh sản, sức mạnh nữ tính và lòng yêu thương, Lá Nữ Hoàng này là một lời nhắc nhỡ về sự quan tâm và châm sóc và đại diện cho tình yêu sự sáng tạo

Apr 24, 2023

The Hierophant - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hierophant - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Hierophant thể hiện sự kết nối giữa con người và thần linh thông qua truyền thống và tôn giáo. Lá bài này biểu thị sự đạo đức và nhân phẩm, đồng thời ám chỉ sự tôn trọng đối với các quy tắc và giá trị truyền thống.

Apr 24, 2023

The Emperor - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Emperor - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Emperor là lá bài được coi là biểu tượng cho sự ổn định và quyền lực. Nó cũng thể hiện sự thực tế và khả năng xử lý các tình huống khó khăn trong cuộc sống

Apr 24, 2023

The High Priestess - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The High Priestess - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The high priestess đại diện cho sự tập trung vào nội tâm, trực giác, sự thông minh, và khả năng kết nối với vũ trụ và các nguồn năng lượng tối cao.

Apr 24, 2023

The Lovers - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Lovers - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The lovers đại diện cho tình yêu, sự lựa chọn và mối quan hệ. Lá bài này thường sử dụng để giải đáp các vấn đề liên quan đến tình yêu, tình bạn hay cả mối quan hệ trong công việc.

Apr 24, 2023

The Magician - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Magician - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Magician tượng trưng cho sự sáng tạo, khởi đầu và năng lượng sáng tạo. Khuyến khích chúng ta để tự tin và tận dụng tất cả các tài năng để đạt được thành công trong cuộc sống

Apr 24, 2023

The Fool - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Fool - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Fool thường được coi là lá bài biểu tượng cho sự khởi đầu, mạo hiểm và sự đam mê khám phá. Đôi khi "chàng khờ" cũng ám chỉ tình trạng bất cẩn hoặc thiếu suy nghĩ cẩn thận

Apr 18, 2023

The Sun - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Sun - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Sun là lá bài được đánh số 19 trong Bộ ẩn chính của bộ bài Tarot. Với số 1 là con số mở đầu và số 9 là con số kết thúc thì khi kết hợp với nhau chúng sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn.

Apr 05, 2023

The Judgement - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The Judgement - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

Judgement là lá bài được đánh số 20 trong Bộ ẩn chính của bộ bài Tarot. Đây là con số mở đầu cho dãy số hàng chục tiếp theo vì thế nó mang theo ý nghĩa cho sự khai sáng và trách nhiệm.

Apr 05, 2023

The World - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The World - Mô tả & Giải nghĩa Trải bài

The World là lá bài khép lại chuỗi hành trình đã mở ra một thế giới mới, ở đó sự hoàn thiện đạt đến tầm hoàn mỹ, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Apr 04, 2023

1 2 3 4 5 6